Devlet Mallarının Haczedilmezliği ve Belediye Mallarının Haczi


ÇELİK Y.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.13, pp.31-62, 2017 (Peer-Reviewed Journal)