Yeni ve Bağımsız Bir Bilim Disiplini Olarak 'Şehir Maliyesi'


Creative Commons License

Temel R.

Vergi Raporu, no.258, pp.117-138, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.117-138
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Küreselleşme olgusu toplumsal ilişkilere yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu yeniliklerin en yoğun yaşandığı alan hiç kuşkusuz ekonomi alanıdır. Özellikle üretim, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki yenilikler şehirleri küresel ekonominin aktörleri haline dönüştürmüştür. Şehir ekonomilerinde meydana gelen gelişmeleri incelemek üzere dünya ekonomi yazınında ekonomi biliminin alt disiplini olarak ‘Şehir Ekonomisi’ disiplini geliştirilmiştir. Ekonomi ile maliye bilim dallarının birbirleriyle olan doğal ilişkisi düşünüldüğünde şehir ekonomilerindeki gelişmelerin şehrin malî yapı ve ilişkilerini de değiştireceği, dönüştüreceği beklenen bir durumdur. Bu çalışmada öncelikle şehirleşmenin dünya ve Türkiye’deki değişimi ele alınmıştır. Bazı şehir ekonomilerinin küresel ekonomik rekabetin motor gücü haline dönüştükleri istatistik verilerle açıklanmıştır.