Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2020

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2020
  • City: Yozgat

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Mahkemesi                : Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2020-301 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          :  

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

GİRİŞ

16.11.2020 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Saraykent İlçesi,   Saray mahallesi sınırları içerisinde Atalan(kümevler) Mevki ve  217-16 ada- parsele yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu Saray Mahallesi sınırları içindeki Atalan (kümevler) mevkie ulaşıldığında tepenin alt kısımlarının toprak üst kısımlara doğru kısmen kayalardan oluşan tepeler ve tepeler arasında küçük vadiler olduğu görüldü. Tepenin üst kısmında tek parçadan (yekpare) kayanın yaklaşık 3m. genişliğinde ve yaklaşık 1.80 m. yüksekliğinde ve derinliğine ne kadar indiği dolgu toprağından dolayı sadece yaklaşık 5 metresi görülebilen fakat yapılan gözlemle daha aşağı doğru belirli bir eğimle indiği anlaşılan mağara görülmüştür. (resim-1) Belirli bir metredeki genişlik ve yükseklik ölçülerinin değişmemesi ve ayrıca belirli bir açı (eğim) ile aşağıya doğru inmesinin yanında mağaranın üst (tavan) kısmında kayalarının oyulması işleminde sırasında kullanılan murç (resim-2) izlerinin de rahatlıkla görülmesi bu mağaranın doğal bir mağara olmadığı, insan eliyle kayanın oyularak yapıldığı sonucuna götürmektedir.  Mağaranın içi tamamen toprak ile dolmuş, az sayıda taş parçaları bu dolgu toprağı içerisinde görülmektedir. Mağaranın üst kısmından aşağı doğru yaklaşık 4-5 metrelik bölümdeki dolgu toprağı önemli oranda temizlenerek mağara zemini yer yer görünür hale gelmiştir. Yer yer görünen zeminde üzerinde aşağı doğru inen merdiven basamakları gözlenememiştir. Mağara çevresinde yapılan araştırmada herhangi bir seramik parçasına rastlanılmamıştır. Mağaranın yaklaşık 100 m. kuzey tarafında kayanın yerden yaklaşık 8-10 metre yükseklikte, 4 adet oda şeklinde oyulduğu gözleniştir fakat buraya çıkılamadığı için herhangi bir inceleme yapılmamıştır.   

       

SONUÇ

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

            1. Mağaranın çevresinde yapılan araştırmada arkeolojik buluntunun (seramik parçaları vb.)  ele geçmemesi bu bölgenin yerleşim yeri olarak kullanılmadığını göstermektedir. Fakat yaklaşık 100 metre kuzeydeki 4 adet mağara incelenemediğinden mağaraların yerleşim olarak mı yoksa bir kaya mezarı olarak mı yapıldığı sonucuna varılamamıştır.

            2. Kayadan oyularak yapılan mağaranın inşa edildiği dönemde yapımının bitmediği (merdiven sistemi görülemediğinden ve tavandaki murç izlerinin hala bulunmasından) sonucuna varılmıştır.   

            3. Bu mağaranın benzerleriyle karşılaştırılarak (örnek Yozgat ili Çekerek ilçesi Kızlar kayası olarak bilinen yer.) dini amaçla yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Dolayısıyla arkeolojik anlamda değeri olan insan yapımı bir mağara olduğu sonucuna varılmıştır.

            4. Mağaranın içi toprakla dolduğu için aşağıya doğru daha ne kadar indiği yada gittiği ancak dolgu toprağının temizlenmesinden sonra anlaşılabileceği değerlendirilmektedir.

            5. Mağaranın üst kısmındaki 4-5 metre civarında çıkartılmış olan bir dolgu toprağının, çıkartılabilmesi için mağara içinde ciddi bir eğim olduğundan belirli bir mekanizma kurularak (dışarı doğru ilkel bir bant sistemi) ve günde 3-4 saat çalışarak en az 2 kişi ile 10-15 gün (çalışan kişi sayısı artıkça bu sürenin kısalacağı da açıktır.) arasında dolgu toprağının çıkarılabileceği düşünülmektedir.

            6. Yozgat Müze Müdürlüğünden müze müdürü ile yaptığım yüz yüze görüşme sonucu mağara ve çevresinin arkeolojik sit alanı olmadığını öğrendim. Dolayısıyla bu mağara ve çevresinin arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi maksadıyla Yozgat müze müdürlüğünün bilgilendirilerek tescil işlemlerinin başlatılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

7. Mağara içindeki dolgu toprağının çıkartılmasının kaçak kazı ve define aramaya yönelik bir çalışma olduğu değerlendirilmiştir.

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 23.11.2020

 

           

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

Ek:  2 Adet Fotoğraf