A CLINICAL LEGAL EDUCATION MODEL FOR STRATEGIC LITIGATION AND HUMAN RIGHTS ADVOCACY


Creative Commons License

Şimşek A. A.

Ankara Barosu Dergisi, vol.79, no.1, pp.111-141, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 79 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.30915/abd.931372
  • Journal Name: Ankara Barosu Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.111-141
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

In this paper I focused on designing a new structure through clinical legal education for promoting strategic litigation in law schools. My main aim is achieving a model for social justice and rights-based legal activism and mainstreaming an attitude of rights advocacy among law school students. I also examined how and why the legal education still does not implement sustainable strategies and learning environment for positive change against inequalities and discrimination. In order to contest that, I started a project on a clinical model namely “Fundamental Rights Advocacy Legal Clinic”. In this clinic, students worked on human rights violations especially related to “children” as a disadvantaged group with the experts and lawyers. Afterwards they developed the process of how to use legal mechanisims and tactics about chosen cases by focusing on legal strategies which improve access to justice of children.
Bu çalışmada hukuk fakültelerinde stratejik davalamanın teşvik edilmesi içinhukuk kliniği eğitimi aracılığıyla yeni bir model tasarlanmasına odaklandım.Ana amacım, hukuk öğrencileri için sosyal adalet ve hak temelli bir hukukiaktivizmi ve hak savunuculuğunu anaakımlaştırmayı gerçekleştirmektir. Aynızamanda hukuk eğitiminin hala nasıl ve neden eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşısürdürülebilir stratejiler ve öğrenme ortamı oluşturmadığını inceledim. Bututumla mücadele için “Temel Hak Savunuculuğu Hukuk Kliniği” başlıklıbir hukuk kliniği modeli tasarladım. Bu klinikte öğrenciler, uzmanlar veavukatlarla birlikte özellikle dezavantajlı gruplardan “çocuklar”la ilgili insanhakları ihlalleri üzerinde çalıştılar. Daha sonra, çocukların adalete erişiminigüçlendiren hukuki stratejilere odaklanarak seçili vakalarla ilgili hukukimekanizmaları ve taktikleri nasıl kullanacakları konusunda bir süreç haritasıgeliştirdiler.