Sağlık Turizmini Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Değerlendirmesi (1988-2017)


Creative Commons License

CANİK S., GÜNEREN E.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.30, no.2, pp.125-134, 2019 (Peer-Reviewed Journal)