STATISTICAL EXAMINATION OF ENVIRONMENTAL AND INTERNATIONAL TRADE INDICATORS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES AND EUROPEAN UNION CANDIDATE TURKIYE: CLUSTERING ANALYSIS


Creative Commons License

Ertaş S. A., Soğukoluk M.

International Ege Congress on Social Sciences and Humanities (İzmir Ege Üniversitesi), İzmir, Turkey, 2 - 04 September 2022, vol.1, no.1, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Çevre ile uluslararası ticaret arasındaki ilişki, 1970’li yılların başında iktisatçıların ilgisini çekmeye başlamıştır. Dünya ticaret hacminin hızlı biçimde artması ve çevre sorunlarının gün geçtikçe ağırlaşması ve sürdürülebilirlik kaygılarının doğal bir sonucu olarak çevre ile uluslararası ticaret arasındaki bağlantı, günümüzde çok sayıda araştırmanın odak noktasında bulunmaktadır. Avrupa Birliği 27 gelişmiş ve az gelişmiş ülke grubundan oluşmaktadır. Yaklaşık 445 milyon nüfusu ile Dünya’da ciddi yer tutan AB, gerek dünya ekonomik politikalarında gereksede diğer politikalarda Dünya’da söz sahibi konumundadır. Bu kapsamda, dünyada meydana gelen sağlık sorunlarında, uluslararası ticari ilişkilerde, ekonomik ve siyasi krizlerde başrollerden biri konumundadır. Bu kapsamda, çalışmamızda, AB ile aday Türkiye’nin uluslararsı ticaret ve çevresel değişkenlerini incelemek ve çıkan sonuçlara göre sorunlara reçete yazmak ve yeni politika önerisi geliştimek için istatistiksel analiz yöntemlerinden olan kümeleme analizi ile test edilmiştir. Analizde, uluslararası ticaret göstergeleri ve çevre göstergeleri kullanılmış olup analiz sonucunda, en az iki küme en çok üç küme tespit edilmiştir. Yani, Türkiye, Fransa, İsveç ve İtalya bir kümede yer alırken, Polonya, Romanya ve Finlandiya ayrı bir küme oluşturmuş geriye kalan ülkeler kendi aralarında bir küme oluşturmuşlardır. Aynı kümede yer alan ülkeler çevre ve uluslararası ticari göstergeler ışığında aynı performansa sahipken farklı kümelerde yer alan ülkeler ele alınan göstergeler kapsamında farklı performans göstermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Çevre, Uluslararası Ticaret, Kümeleme Analizi