İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma ve Kurdukları Problemleri Çözme Becerileri


Creative Commons License

Yurtbakan E., Aydoğdu İskenderoğlu T.

4. TÜRK DÜNYASI Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, pp.302

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.302
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Problem kurma, herhangi bir koşula bağlı kalmadan, gerçek hayatla veya serbest bir durumla ilgili yeni ürünler ve yeni problemler üretilmesidir. Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan problem kurmanın serbest, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış olmak üzere üç farklı türü bulunmaktadır. Problem kurma, öğrencilerin gerçek potansiyellerini, matematiksel düşünme yapılarını ve becerilerini ortaya koymayı sağlayan bir süreçtir. Problem kurma sürecinde öğrenciler; kendi yaşamları ve deneyimleri ile öğretimi bütünleştirme fırsatı bulurlar, niteliksel akıl yürütebilirler ve buna bağlı olarak da problemi kavrama düzeylerini üst düzeye çıkarabilirler. Bu sayede eleştirel düşünme becerileri gelişir ve güçlenir, sınıf içi iletişimleri şekillenir, matematik dersine karşı korkuları azalır ve matematiğe yönelik tutumları olumlu yönde gelişir. Problem kurmanın bireyi kazandırdıkları göz önünde bulundurulduğunda küçük yaştaki öğrencilerin matematik kavramlarını daha iyi özümsemesi için öğrencilere problem kurma becerisinin kazandırılması gerektiği görülmektedir. Bu araştırma betimsel bir yaklaşımla özel durum çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. Özel durum çalışmalarında bir ya da birden fazla olay, ortam, program, sosyal grup ya da birbirine bağlı sistemler derinlemesine incelenmektedir. Bu araştırmada da bir öğrenci grubu problem kurma becerisi yönünden derinlemesine incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 3 sorudan oluşan açık uçlu problem kurma testi (1 yapılandırılmış, 1 yarı yapılandırılmış, 1 serbest) bir devlet ilkokulunda 4. sınıfta öğrenimlerine devam etmekte olan 37 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin kurdukları problemler ve çözümleri değerlendirilirken araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan rubrik kullanılmıştır. Serbest problem kurmayı gerektiren 1. durumda öğrenciler 3 adımdan fazla işlem gerektiren çözülebilir problemler kurmuşlardır. Yarı yapılandırılmış problem kurmayı gerektiren 2. durumda öğrencilerin yeni veri ekleyerek problemler kurdukları görülürken yapılandırılmış problem kurmayı gerektiren 3. durumda ise öğrencilerin verilenlerin tamamını kullanarak problem kurabildiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin kurdukları problemlerin çözümü incelendiğinde ise öğrencilerin yarısından çoğunun kurdukları problemleri doğru biçimde çözdükleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin problem kurma becerilerinin gelişmesi için sınıf ortamında zenginleştirilmiş ders etkinliklerine yer verilmesi önerilmektedir.