Storage of Fresh Fruit and Vegetables in Yozgat and Its Region


Creative Commons License

Özyalın S.

III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1181-1194

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yozgat
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1181-1194
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Fresh fruits and vegetables have an important status in human nutrition. Fresh fruits and vegetables, which are 85-95% made of water, continue to respiration even after harvest. But they lose their vitality and qualities by losing water as a result of respiration.

A significiant losses occur in garden products during the harvest and after the harvest. This losses are changing according to product type, process before the harvest and after the harverst. Product losses occur in the process until products reach the consumer because of especially mistakes which made during harvest, late harvest, early harvest, inadequate preservation conditions after the harvest, inadequate of cold store, mistakes in packaging and wrapping, problems on transport an etc. These losses are also damage to the country's economy. According to TÜİK data for the year of 2016, 18,9 million tons of fruit and 30,2 million tons of vegetables were produced in our country. 25-40% of the total production become trash before reaching the consumer due to the reasons mentioned above.

Storage is the process of keeping the product in conditions that protect the quality for later consumption, processing or marketing. Storage has an significiant share in terms of ensuring delivery to consumers by preserving the qualities of fresh fruits and vegetables.

In this study it will be mentioned to the importance of preserving fresh fruit and vegetables, fresh fruit and vegetable production of Yozgat and its region and storage of these products.

It must be kept in its own unique storage conditions so that the fruits and vegetables can maintain freshness until they reach the consumer. Especially due to the inadequacy of modern cold storage in our country, losses in fresh fruits and vegetables are rather high. 5640 decare fruit garden that established with 400 thousand fruit trees in Yozgat Kadışehri district in 2011, is the biggest single parcel fruit garden in our country. The amount of the product obtained from this garden is increased over the years by the fertility of the trees. For this purpose to avoid the losses of product in Yozgat or its region, it will be compulasory to make the feasibility of a modern cold storage and to be gained it to the region. This will also make a significant contribution to the regional economy furthermore, this will provide a new source of employment for the region.

Yaş meyve ve sebzeler insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. %85-95’i sudan oluşan yaş meyve ve sebzeler hasattan sonra bile solunum yapmaya devam ederler. Fakat yapmış oldukları solunum sonucu bünyelerindeki suyu kaybederek canlılıklarını ve kalitelerini kaybederler.

Bahçe ürünlerinde hasatta ve hasat sonrasında önemli kayıplar meydana gelmektedir. Ürünün türüne, hasattan önce ve hasattan sonra yapılan işlemlere göre bu kayıplar değişmektedir. Özellikle hasat sırasında yapılan hatalar, geç hasat, erken hasat, hasattan sonra uygun muhafaza koşullarının sağlanamayışı, soğuk hava deposu yetersizliği, paketleme ve ambalajlamadaki hatalar, taşımadaki sorunlar vb. nedenlerden dolayı ürünlerin tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreçte ürün kayıpları gerçekleşmektedir. Bu kayıplar da ülke ekonomisine zarar vermektedir. TÜİK 2016 yılı verilerine göre, ülkemizde 18,9 milyon ton meyve, 30,2 milyon ton sebze üretilmiştir. Toplam üretimin %25-40’ı yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı tüketiciye ulaşamadan çöp haline gelmektedir.

Depolama, ürünün daha sonra tüketilmek, işlenmek ya da pazarlanmak üzere kalitesini koruyacak koşullarda bekletilmesi işlemidir. Yaş meyve ve sebzelerin kalitelerini koruyarak tüketiciye ulaştırılmasını sağlamak açısından depolama önemli bir paya sahiptir.

Bu çalışmada, yaş meyve ve sebzelerin muhafazasının öneminden, Yozgat ve civarındaki yaş meyve ve sebzelerin üretiminden ve bu ürünlerin depolanmasından bahsedilecektir.

Meyve ve sebzelerin tüketiciye ulaşana kadar tazeliğini koruyabilmesi için her tür kendine özgü depolama koşulları ile muhafaza edilmelidir. Ülkemizde özellikle modern soğuk hava depolarının yetersizliği nedeniyle yaş meyve ve sebzelerde kayıplar oldukça fazladır. Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde 2011 yılında kurulmuş olan yaklaşık 400 bin meyve ağacının olduğu 5640 dekarlık meyve bahçesi ülkemizdeki tek parsel en büyük meyve bahçesidir. Bu bahçeden elde edilen ürün miktarı artık ağaçların da verime yatmasıyla yıldan yıla artmaktadır. Bu doğrultuda depolamadan kaynaklanan ürün kayıplarının önüne geçmek için Yozgat ili ya da civarında modern soğuk hava deposu fizibilitesinin yapılıp bölgemize kazandırılması elzem olacaktır. Bu da bölge ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak ayrıca bölgeye yeni istihdam kaynağı sağlayacaktır.