Toplumsal, kültürel ve katılımsal boyutuyla siyasal davranışın sosyo-politik analizi


Akay E.

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2009
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Yozgat Bozok University Affiliated: No

Abstract

Birey toplumsal ve siyasal yapının en temel yapı taşıdır. Bu aşamada dünyaya gelişiyle birlikte doğal üye olarak söz konusu yapıya dahil olan birey için toplumsal ve siyasal anlamda bir gelişim süreci de başlamaktadır. Toplumsal ve siyasal yapı içerisinde bireyin kendi yerini keşfi, işlev ve fonksiyonlarının bilincine varması, söz konusu yapılara ilişkin temel özellikleri tanıması, öğrenmesi ve içselleştirmesi ile bu çerçevede sosyal ve siyasal davranışlarda bulunması, tercih ve yönelimlerini ortaya koyması, birbirleriyle karşılıklı etkileşim içerisinde işleyen bir döngüye işaret etmektedir.