QUASI-STATIC ANALYSIS MODELS FOR DIELECTRIC BASE SUPPORTED COPLANAR WAVEGUIDES IMPROVED BY GENETIC PROGRAMMING


Creative Commons License

KİŞİOĞLU H., YILDIZ C.

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.25, no.2, pp.138-144, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, accurate and very simple quasi-static analysis models developed with genetic programming (GP) are presented in order to determine the effective dielectric constant and characteristic impedance of dielectric base supported coplanar waveguides. In order to demonstrate the validity and accuracy of the quasi-static analysis models improved by using GP, the results of proposed models in this work were compared with the quasi-static analysis results available in the literature. These comparison results show that there is a good agreement between the results of the proposed quasi-static analysis models and the quasi-static analysis results available in the literature. The design parameter ranges in this study are 2 ≤ εr1 ≤ 10, 10 ≤ εr2 ≤ 20, 20 µm ≤ h ≤ 2000 µm, 0.1 ≤ w/h ≤ 1, 0.1 ≤ s/h ≤ 4and the characteristic impedance values of dielectric base supported coplanar waveguides corresponding these design parameter values are between 19 Ω ≤ Z0 ≤ 117 Ω. It has been observed that the accuracy of the proposed quasi-static analysis models for dielectric base supported coplanar waveguides proposed in this study is good enough for the practical applications.
Bu çalışmada dielektrik taban destekli eş düzlemli dalga kılavuzlarının (DTDEDDK) efektif dielektrik sabitini ve karakteristik empedansını belirlemek amacıyla genetik programlama (GP) ile geliştirilmiş doğru ve çok basit quasi-statik analiz modelleri sunulmuştur. GP kullanılarak elde edilen quasi-statik analiz modellerinin geçerliliğini ve doğruluğunu göstermek için, bu çalışmada sunulan modelden elde edilen sonuçlar literatürde var olan quasi-statik analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonuçları önerilen quasi-statik analiz modellerinin sonuçları ile literatürdeki mevcut quasi-statik analiz sonuçları arasında iyi bir uyum olduğunu göstermiştir. Bu çalışmadaki tasarım parametrelerinin değer aralıkları2 ≤ εr1 ≤ 10, 10 ≤ εr2 ≤ 20, 20 µm ≤ h ≤ 2000 µm, 0.1 ≤ w/h ≤ 1, 0.1 ≤ s/h ≤ 4 ve DTDEDDK’larının bu parametre değerlerine karşılık gelen karakteristik empedans değerleri 19 Ω ≤ Z0 ≤ 117 Ωaralığındadır. Bu çalışmada önerilen DTDEDDK’lar için önerilen quasi-statik analiz modellerinin doğruluklarının pratik uygulamalar için yeterince iyi olduğu gözlemlenmiştir.