FİZİKSEL ŞİDDET GÖREN KADINLARDA ORTOPEDİK TRAVMALAR VE ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN ŞİDDET ALGISININ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KAVRAMI AÇISINDAN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ


KILIÇ B., Korkmaz M., ARAS G., YÜCEL A. S., GÜMÜŞDAĞ H., KARTAL A.

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.41, pp.1-19, 2014 (Peer-Reviewed Journal)