FİZİKSEL ŞİDDET GÖREN KADINLARDA ORTOPEDİK TRAVMALAR VE ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN ŞİDDET ALGISININ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KAVRAMI AÇISINDAN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ


KILIÇ B., Korkmaz M., ARAS G., YÜCEL A. S. , GÜMÜŞDAĞ H., KARTAL A.

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.41, pp.1-19, 2014 (Peer-Reviewed Journal)