Kırsal Alan Yerel Kimliklerinin Oluşum ve Gelişimine İç ve Dış Dinamiklerin Etkisi: Babayakup Köyü Örneği


Demiroğlu İzgi B., Semerci F., Eroğlu B.

Humanities Sciences, vol.15, no.4, pp.113-128, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Humanities Sciences
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.113-128
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Yerleşim morfolojisi çalışmalarının yoğunluklu olarak kentsel ölçekte yapılmasına karşın kırsal yerleşim yerlerinin de benzer kurulum dinamiklerine sahip olduğu fakat üzerine yapılan herhangi çalışmanın olmadığı görülür. Çalışmada amaç yerleşim morfolojisinin analizinde kullanılan dinamikler ile belirli zaman sürecinde kırsal bölge yerleşimindeki değişim/dönüşümleri ortaya çıkarmak, iç ve dış müdahaleleri tanımlayıp mevcut alan kimliğine etkisini ortaya koymak ve kırsal bölgenin ilk kurulumundan günümüze dek kimliğindeki değişim/dönüşüm ve olası öngörüleri ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma kapsamında Ankara ili, Polatlı ilçesi köylerinden(mahalle) olan Babayakup köyü kırsal yerleşim özelliklerini taşıması ve zamanla iç/dış müdahalelerle kimliğindeki değişimlerin okunabilir olması nedeniyle çalışma için örnek alan olarak seçilmiştir. Araştırmada; çalışılacak alanın hava fotoğrafları, parselleri, yerinde incelemeler, sözlü görüşmeler, kaynak taramaları, bilgisayar programları doğrultusunda düzenlenmiştir. Tüm verilerin belirlenen matris içerisine kronolojik sırayla yerleştirilmesi yapılmış, sonrasında karşılaştırmalı analizleri ile bulgular elde edilmiştir. Çalışma sonucunda bölgenin tespit edilen zaman aralıklarında, kimliğindeki değişim/dönüşümleri okunurken, bölgenin geçirmiş olduğu farklılaşma sürecine bakılarak gelecek yıllar için de öngörüler oluşturulmuştur.