Öğretmen Adaylarının Dı̇jı̇tal Okur-Yazarlık Düzeylerı̇nı̇n Belı̇rlenmesı̇ ve İhtı̇yaca Yönelı̇k Eğı̇tı̇m Programının Gelı̇ştı̇rı̇lmesı


PEKER ÜNAL D.

Uluslararası Orta Anadolu Sempoyumu, 16 - 18 May 2024

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes