Yapıda ve İç Mekânda Yönlendirilmiş Yongalı Levha (Osb)’nin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Kılıç K., Küreli İ.

4. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 17 October 2020, pp.273-290

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.273-290
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

This study has been done on the use of oriented chipboard (OSB) in buildings and interiors. The study aims to provide a choice to manufacturers and users by conducting literature research on the features, application areas and techniques of OSB. Features such as raw materials necessary to produce OSB, production technologies, factors the affecting physical and mechanical properties, historical development, and place in the country's economy are given. OSB has been introduced in general, in which areas of the woodworking industry it can be used, its advantages and disadvantages are given by arranging and comparing them with the help of figures, pictures and tables. In the study, the methods and techniques related to the use and application of the OSB building and the interior space have been investigated and examples of OSB applications have been examined. As a result, it has been observed that OSB-1 is used in very dry weather conditions with the production of interior partitions and furniture; OSB-2 is used in places where it can carry loads in dry weather conditions; OSB-3 is used in places where it can carry loads under humid conditions, and finally, OSB-4 is used in places where it can carry heavy loads under humid conditions. The usage areas of OSB as structural (bearing) building elements can be increased in the forms of beams in the floor and roof, wooden block bricks on the wall. Its usage areas as complementary (covering) building elements can be increased as subfloor and surface coating in the roof, wall, and floor covering. OSB is used in the construction of wooden houses in regions with high earthquake risk due to its low weight and good mechanical and technological properties. OSB uses are available in the construction of moisture-resistant surfaces under ceramic and tiles. It can also be used in upholstery and furniture. The importance and usage areas of OSB, which is a preferred engineering material in the construction of prefabricated buildings under the exterior cladding, are increasing day by day. It is anticipated that there will be a tendency towards wooden structures and elements in areas with a risk of disaster, e.g. earthquake, flood or landslide; therefore it is recommended to increase the production of OSB and to encourage industrial forestry, which will provide raw materials.

Bu çalışma yönlendirilmiş yongalı levha (OSB)’nın yapılarda ve iç mekanlarda kullanımları üzerine yapılmıştır. Çalışmanın amacı, OSB’nin özellikleri, uygulama alan ve teknikleri ile ilgili literatür araştırması yapılarak üreticilere ve kullanıcılara bir seçenek sunmaktır. OSB üretimi için gerekli hammaddeler, üretim teknolojileri, fiziksel ve mekanik özelliklerine etki eden faktörler, tarihsel gelişimi, ülke ekonomisindeki yeri gibi özellikler verilmiştir. OSB genel olarak tanıtılmış, ağaçişleri endüstrisinin hangi alanlarında kullanım imkânı bulduğu, avantajları, dezavantajları şekiller, resimler ve çizelgeler yardımıyla düzenlenerek ve karşılaştırılarak verilmiştir. Çalışmada yöntem olarak, OSB yapıda ve iç mekânda hangi alanlarda kullanılacağı, nasıl uygulanacağı ile ilgili yöntem ve teknikler araştırılmış ve OSB uygulamalarından örnekler incelenmiştir. Sonuçta, OSB–1’nin kuru hava şartlarında iç bölme ve mobilya üretiminde, OSB–2’nin kuru hava şartlarında yük taşıyabilecek yerlerde, OSB–3’ün nemli şartlarda yük taşıyabilecek yerlerde, OSB–4’ün nemli şartlarda ağır yük taşıyabilecek yerlerde kullanıldığı görülmüştür. OSB strüktürel (taşıyıcı) yapı elemanları olarak kullanım alanları döşemede ve çatıda kiriş, duvarda ise ahşap blok tuğla şeklinde; tamamlayıcı (örtücü) yapı elemanları olarak kullanım alanları çatı, duvar ve zemin kaplamada kör döşeme ve yüzey kaplaması şeklinde artırılabilir. OSB, ağırlığının az olması nedeniyle ve mekanik ve teknolojik özelliklerinin iyi olmasından faydalanılarak deprem riski yüksek bölgelerde ahşap ev yapımında kullanılmaktadır. Seramik ve fayans altında neme dayanıklı satıhların yapımında OSB kullanımları mevcuttur. Ayrıca döşemecilik ve mobilya alanlarında kullanımları mümkündür. Dış cephe kaplama altlarında, prefabrik bina yapımında tercih edilen bir mühendislik malzemesi olan OSB’nin önemi ve kullanım alanları günden güne artmaktadır. Türkiye’de deprem, sel ve heyelan vb. afet riski olan bölgelerde ahşap yapı ve elemanlarına bir yönelim olacağı öngörülmekte bu nedenle de OSB üretiminin artırılması ve hammadde sağlayacak olan endüstriyel ormancılığın teşvik edilmesi önerilmektedir.