Bireysel Finansman Aracı Olarak Kredi Kartı ve KullanımınaYönelik Kayseri ve Yozgat İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma


Kendirli S., Akgün Z., Çağıran Kendirli H.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, 2017 (Peer-Reviewed Journal)