Multikalisiyel ve Multiple Böbrek Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Deneyimimiz


Creative Commons License

SARI S., SELMİ V., CANİKLİOĞLU M., GÜREL A., Ataç F., IŞIKAY L.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.406-410, 2020 (Peer-Reviewed Journal)