Diabette Erken Tanı ve Önleme


Dülger H., Yıldırım Gürkan D.

in: Diyabet ve Hemşirelik, Ebru SÖNMEZ SARI,Zila ÖZLEM KIRBAŞ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.51-58, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.51-58
  • Editors: Ebru SÖNMEZ SARI,Zila ÖZLEM KIRBAŞ, Editor
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Diyabet vücutta insülin üretim yetersizliği, insülin direnci veya her iki durumun aynı anda görülmesi durumunda kan glukoz seviyesinin artışı ile ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Hastalıkta görülen hiperglisemi durumu kontrol altına alı-namazsa ilerleyen zamanlarda kronik ve akut komplikasyonlara yol açar. Ağız kuruluğu, iştahsızlık veya aşırı yeme isteği, kilo kaybı, sık sık susama, ayaklarda karıncalanma, uyuşma, yanma, sık idrara çıkma, görme problemleri, idrar yolu enfeksiyonları, ciltte kuruluk ve yorgunluk diyabette sık görülen klinik bulgu ve belirtilerdir (1,2).Tüm dünyada insanların yaşam tarzının değişmesi, yaşlı nüfusun artışı, ha-reketsiz hayatın yaygınlaşması, karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin artması ile paralel bir şekilde diyabetin prevalansıda artmaktadır. Diyabet vücudun bütün sistemlerini etkileyerek ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir. En çok et-kilendiği bilinen sistem ise nefropatiye bağlı boşaltım sistemidir. Diyabetli has-talarda retinopatiye bağlı görme problemleri, periferik ve otonom nöropati gibi komplikasyonlarda gelişebilmektedir. Diyabet koroner hastalıklar, periferik da-mar problemleri ve serebrovasküler hastalıklar gibi vasküler sorunların daha çok görülmesi ve klinik tablonun daha ağır seyretmesine de neden olmaktadır (3,4).
Diyabet vücutta insülin üretim yetersizliği, insülin direnci veya her iki durumun aynı anda görülmesi durumunda kan glukoz seviyesinin artışı ile ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Hastalıkta görülen hiperglisemi durumu kontrol altına alı-namazsa ilerleyen zamanlarda kronik ve akut komplikasyonlara yol açar. Ağız kuruluğu, iştahsızlık veya aşırı yeme isteği, kilo kaybı, sık sık susama, ayaklarda karıncalanma, uyuşma, yanma, sık idrara çıkma, görme problemleri, idrar yolu enfeksiyonları, ciltte kuruluk ve yorgunluk diyabette sık görülen klinik bulgu ve belirtilerdir (1,2).Tüm dünyada insanların yaşam tarzının değişmesi, yaşlı nüfusun artışı, ha-reketsiz hayatın yaygınlaşması, karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin artması ile paralel bir şekilde diyabetin prevalansıda artmaktadır. Diyabet vücudun bütün sistemlerini etkileyerek ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir. En çok et-kilendiği bilinen sistem ise nefropatiye bağlı boşaltım sistemidir. Diyabetli has-talarda retinopatiye bağlı görme problemleri, periferik ve otonom nöropati gibi komplikasyonlarda gelişebilmektedir. Diyabet koroner hastalıklar, periferik da-mar problemleri ve serebrovasküler hastalıklar gibi vasküler sorunların daha çok görülmesi ve klinik tablonun daha ağır seyretmesine de neden olmaktadır (3,4).
Diyabet vücutta insülin üretim yetersizliği, insülin direnci veya her iki durumun aynı anda görülmesi durumunda kan glukoz seviyesinin artışı ile ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Hastalıkta görülen hiperglisemi durumu kontrol altına alı-namazsa ilerleyen zamanlarda kronik ve akut komplikasyonlara yol açar. Ağız kuruluğu, iştahsızlık veya aşırı yeme isteği, kilo kaybı, sık sık susama, ayaklarda karıncalanma, uyuşma, yanma, sık idrara çıkma, görme problemleri, idrar yolu enfeksiyonları, ciltte kuruluk ve yorgunluk diyabette sık görülen klinik bulgu ve belirtilerdir (1,2).Tüm dünyada insanların yaşam tarzının değişmesi, yaşlı nüfusun artışı, ha-reketsiz hayatın yaygınlaşması, karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin artması ile paralel bir şekilde diyabetin prevalansıda artmaktadır. Diyabet vücudun bütün sistemlerini etkileyerek ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir. En çok et-kilendiği bilinen sistem ise nefropatiye bağlı boşaltım sistemidir. Diyabetli has-talarda retinopatiye bağlı görme problemleri, periferik ve otonom nöropati gibi komplikasyonlarda gelişebilmektedir. Diyabet koroner hastalıklar, periferik da-mar problemleri ve serebrovasküler hastalıklar gibi vasküler sorunların daha çok görülmesi ve klinik tablonun daha ağır seyretmesine de neden olmaktadır (3,4).