Turizm Arz ve Talebine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz: Eskişehir Örneği


Creative Commons License

UÇKUN N., DOĞANTEKİN A., DEMİR İ., KILIÇ İ., OĞUZ Y. E.

Journal of Business Management and Economic Research, vol.6, no.4, pp.403-418, 2020 (Peer-Reviewed Journal)