Spora Katılan Üniversite Öğrencilerinin Spor Yaralanmaları Kaygı Düzeyi ve Spor Yaralanmalarından Korunma Farkındalığının İncelenmesi


Creative Commons License

Ergün B., Turan G. G., Kizilay F.

INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-XII, Ankara, Turkey, 19 - 20 February 2024, pp.261-262

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.261-262
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Spor branşı fark etmeksizin sporcuların aktif spor yaşamı boyunca birçok spor geçmişi ile karşılaşması muhtemeldir. Spor müsabakaları öyküleri sporcularda kaygıya neden olmaktadır. Hatta sporcunun yeniden yaşama kaygısının spora dönüşmesinin nedeni bilinmektedir. Bu nedenle spor bakımlarından korunmanın önemi arz etmektedir.

Amaç: Bu çalışmanın farklı fakültelerde okunması olup, düzenli spor yapan üniversitelerin, spor müsabakaları ile ilgili kaygılarını (yeteneğini kaybetme kaygısı, acı çekme kaygısı, sosyal desteği kaybetme kaygısı vb) ve spor yaralanmalarından korunmayı değerlendirmeyi ve planlamayı amaçlamıştır.

Yöntem: Çalışmaya Spor Bilimleri Fakültesi (n=45), Sağlık Bilimleri Fakültesi (n=41) ve Tıp Fakültesi'nde okunan (n=40) ve spora katılan toplam 126 üniversite öğrencisi dahil edildi. Katılımcıların demografik bilgileri; Kişisel Bilgi Formu ile spor müsabakalarının kaygı düzeyi; Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği (SYKÖ) ile ve bakımlardan korunma; Spor Yaralanmalarından Korunma Farkındalığı (SYKFÖ) ile değerlendirildi. Sorular Google Formlar aracılığıyla Çevrimiçi olarak devam ettirilir.

Bulgular: Spora katılmayan 3 farklı fakülteden üniversite bölümü arasında SYKÖ ve SYKFÖ'nün toplam puanlarında değişiklik (p>0.05). SYKÖ alt ölçeklerinden olan Kaybetme Kaygısı (YKK) parametresi derecesi 3 fakültenin notu arasında fark olduğu belirlendi (p<0.05). Gruplar arası ikili karşılaştırmalarda Sağlık bilimleri ve Tıp fakültesi diplomasisi arasında SYKÖ-YKK'nın alt yetkisinde anlamlı fark bulunuyordu (p=0,001). Tıpta başarısızlıklarda yetenek kaybı kaygısı, sağlık bilimleri kusurları kusurlarına göre daha yüksekti.

Sonuç: Araştırmaya dahil edilen 3 fakülteden spora katılan üniversitelerin spor sporları hakkında kaygıları normal ve bu spor müsabakalarının ilk olarak yüksek düzeyde olduğu görüldü. Spora katılan spor müsabakalarının yıllık yüksek olması onların spordan korunmasında önemli bir faktördür. Kaygı oranlarının düşük olması ve aralıklarının yüksek olması ilerlemiş olabilir. Spora katılan üniversitelere yönelik spordan korunmaya yönelik eğitimlerin düzenlenmesinin spora katılmayı ve motivasyonu sürdürmeyi sürdürmeyi düşüneceğimizi düşünüyoruz.

Anahtar Kelime: Spor, Yaralanma, Raporlama