Üniversite Öğrencilerinin Üriner İnkontinans Farkındalıkları ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki


Creative Commons License

ÖZ YILDIRIM Ö., ÇELİK EREN D., KORKMAZ M., AYDIN AVCİ İ.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.13, no.3, pp.170-177, 2020 (Peer-Reviewed Journal)