Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin verim ve verim unsurları ile glutenin ve gliadin bant desenlerinin belirlenmesi


AKTAŞ B., İKİNCİKARAKAYA S. Ü.

Mediterranean Agricultural Sciences, vol.32, no.1, pp.85-93, 2019 (Peer-Reviewed Journal)