EVALUATION OF PLEURAL MAI SAMPLING


CANBEY GÖRET C., GÖRET N. E., ÖZDEMİR Z. T., AKYÜZ ÖZKAN E., doğan m., gönültaş a., ...More

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN CASE REPORTS, vol.2, no.20, pp.1231-1233, 2015 (Peer-Reviewed Journal)