Farklı Kurutma Havası Sıcaklık Profillerinin Melisa (Melissa officinalis L.) Bitkisinin Kuruma Kinetiği ve Enerji Tüketimine Etkisi


Creative Commons License

Ertuğrul M.

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.6, no.2017, pp.1-10, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tıbbi ve aromatik bitkilerin yeşil aksamı yüksek nem içeriklerinden dolayı, kalite özelliklerini korumaları için hasat sonrasında hemen kurutulmaları gerekmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kurutulmasında kuruma hızını, ürün kalitesini ve enerji tüketimini etkileyen en önemli faktör kurutma havası sıcaklığıdır. Sabit kurutma havası sıcaklıkları istenilen kurutma şartlarını tam olarak sağlamadığı için kurutma havasının sıcaklığının kuruma süresince değiştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada melisa (Melissa officinalis L.) bitkisinin yaprakları ve dalları, beş farklı kurutma havası sıcaklık profili (1. 35 °C’de sabit sıcaklık profili , 2. 60 °C’de sabit sıcaklık profili, 3. üçgen sıcaklık profili, 4. kademli artan sıcaklık profili ve 5. kademli azalan sıcaklık profili) kullanılarak kurutulmuştur. Çalışma kapsamında kuruma eğrileri çıkartılmış ve Page eşitliği ile kuruma eğrilerinin matematiksel modeli oluşturulmuştur (P< 0.001). Toplam enerji tüketimleri ölçülmüş ve özgül enerji tüketimleri hesaplanmıştır. Seçilen sıcaklık profiline bağlı olarak kurutma süreleri 3 ile 24 saat arasında değişmiştir. En yüksek özgül enerji tüketimi 20.1 kW·kg su-1 değeri ile düşük sabit sıcaklıkta, en düşük özgül enerji tüketimi ise ortalama 11.9 kW·kg su-1 değeri ile azalan sıcaklık profilinde elde edilmiştir.