ANALYSIS OF THE STUDIES ON COVID-19 AND RETAILING BY SYSTEMATIC REVIEW METHOD


KURTOĞLU R.

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES, Ankara, Turkey, 24 September 2021, pp.274-294

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.274-294
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

COVID-19 salgını tüm dünyada bütün sektörleri etkilediği gibi perakendecilik sektörünü de derinden

etkilemiştir. Bu dönemde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle zaman zaman mağazalı perakendeciler

işyerlerini kapatmak zorunda kalmış, alışverişler daha çok e-ticaret ve eve teslim gibi yöntemlerle

yapılmaya başlanmıştır. Yine bu dönemde tüketici davranışlarında da değişimler yaşanmış, tüketicilerin

hem satın alma yöntemleri (e-ticaret sitelerinden alışveriş yapma, eve teslim uygulamalarından

faydalanma gibi) hem de daha çok satın aldıkları ürün çeşitleri (temizlik, hijyen, gıda ürünleri gibi)

değişmiştir. Yaşanan bu değişimler üzerine araştırmacılar da COVID-19 salgınının perakendecilik

sektörüne etkileri üzerine çalışmalar yapmış ve konuyu çeşitli açılardan incelemişlerdir. Bu çalışmada

“COVID-19 ve perakendecilik” konusunda yayınlanan makaleler, sistematik derleme yöntemi

kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın amacı “COVID-19 ve perakendecilik konusunda yayınlanan

makalelerin içeriklerinin incelenmesi ve teorik olarak çıkarımlar elde edilmesidir”. Bu amaç

doğrultusunda dünyanın önde gelen veri tabanlarından Web of Sciences ve Scopus veri tabanlarında

“COVID-19 and Retailing” anahtar kelimesi kullanılarak, bu konuda yayınlanan derleme ve araştırma

makaleleri taranmıştır. Ulaşılan makaleler içerisinde araştırma amacına uygun olmayan makaleler

değerlendirme dışı bırakılarak kalan makaleler analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre

makalelerin ana temalarının genellikle COVID-19 salgınının farklı ülkelerdeki genel olarak

perakendecilik sektörüne ve gıda, bankacılık, e-ticaret gibi perakende alt sektörlerine, tedarik

zincirlerine ve tüketicilerin perakende satın alma davranışına etkilerinin araştırılması olduğu tespit

edilmiştir. COVID-19 salgınının perakendeciler üzerinde, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması,

çevrimiçi satışa yönelme, eve teslim ve temassız ödeme gibi yöntemlere daha fazla ağırlık verilmesi,

bakkal e-ticaretinin artması, dijital dönüşüme önem verilmesi (yapay zekâ, artırılmış gerçeklik kullanımı

gibi), bankacılık gibi hizmet perakendeciliğinde uzaktan çalışma uygulamalarının kullanılması ve

müşteri memnuniyeti ve güven konularına daha fazla önem verilmesi gibi konularda etkileri olduğu

ortaya çıkmıştır. Ayrıca COVID-19 salgını ile birlikte tüketicilerin perakende ürünleri ile ilgili alışveriş

davranışlarında, yerel küçük bağımsız perakendecilere (bakkallar gibi) ve çevrimiçi alışverişe yönelme,

panik satın alma davranışı sergileme, stok yapma, fiyat hassasiyetinde azalma ve daha çok gıda ve hijyen

ürünleri satın alma gibi değişimler olduğu gözlenmiştir.