Dünya Ticaret Örgütü’nün Çevre Koruma Politikaları


Creative Commons License

MEYDAN YILDIZ S. G. , ŞENGÜN H.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.233-249, 2018 (Peer-Reviewed Journal)