İlişkisel Sosyal Sermayenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Turizmi İşletmelerinde Bir Uygulama


Creative Commons License

KILIÇ İ., ŞENEL E.

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.5, no.1, pp.474-485, 2021 (Peer-Reviewed Journal)