Examination of Disinformation on the Internet in terms of the Independence of the Courts


Creative Commons License

Zorlu H.

İnternette Dezenformasyon ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 May 2022, pp.24-25

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.24-25
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

It is getting easier to get education about the spread of the Internet. But place over the internet is the future of this stretcher. To plan disinformation and disinformation regarding the use of the internet and the use of its content during the period of use. Convenient and properly displayed preparation, especially on social networks; It prevents judges from making decisions according to the law and the law of conscience. your ability to overcome the problem of non-infringement. It should be emphasized that it should be with this weak point of view that it does not stick to the legislation and the study, which should be emphasized. independence of judges; It can be interpreted broadly depending on the judge's media, internet, social networks and media. However, the integration of the system in the Constitution and the law will be planned comprehensively and carefully. It will target approaches that will primarily be targeted to achieve independence from the Internet and social network comments. Judges and Prosecutors, to which administrative judges are subordinate, should be reorganized independently of their establishment and their current structure should be changed. In this way, the acceptance of the parents to their children will be realized by the body.

In addition, there is a need for a new social media regulation to prevent disinformation on news sites and social media, thus ensuring the independence of judges, provided that freedom of expression is not violated. Making these regulations is essential only to ensure the independence of the judges and thus the right of access to the court and a fair trial. The right to a fair trial, one of the principles prevailing in civil proceedings, will be respected.

İnternetin yaygınlaşması birlikte devam eden yargılamalar ile ilgili bilgiye ulaşmak giderek kolaylaşmaktadır. Ancak internette yer alan bu bilgilerin birçoğunun doğruluğu şüphelidir. Nitekim son yıllarda internet kullanıcılarının ve içeriklerinin çoğalması yargılamalar ile ilgili dezenformasyonun yaygınlaşmasını beraberinde getirmiştir. Özellikle sosyal ağlarda yanlış ve kasıtlı olarak çarpıtılan bilgilerin artışı; hâkimlerin kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre karar vermesini engellemektedir. Böylece hâkimlerin bağımsızlığının ihlâli sorunu gündeme gelmektedir. Önemle belirtilmelidir ki söz konusu bağımsızlık salt yasama ve yürütme erklerine bağlı olmama, bu güçlerden bağımsız olma biçiminde dar bir bakış açısıyla ele alınmamalıdır. Hâkimlerin bağımsızlığı; hâkimin medyaya, internete, sosyal ağlara ve medyaya bağlı olmaması şeklinde geniş yorumlanmalıdır. Ancak Anayasada ve kanunda yer alan düzenlemeler bu bağımsızlığın kapsamının geniş ele alınması ve böylece gerçekleştirilmesi için eksiktir. Bağımsızlığın gerçekleştirilmesi için öncelikle hâkimlerin internet ve sosyal ağ yorumlarıyla ile oluşan dezenformasyon ve baskıdan etkilenmeyecek kişilerden seçilmesi gerekmektedir. İdari açıdan hâkimlerin bağlı olduğu Hakimler ve Savcılar Kurulu yürütme organından bağımsız olacak şekilde yeniden düzenlenmeli, mevcut yapısı değiştirilmelidir. Sonrasında hâkimlerin adaylığa kabulünün oluşturulacak bu bağımsız organ tarafından yapılması yerinde olacaktır. Ayrıca ifade özgürlüğünün ihlâl edilmemesi kaydıyla haber sitelerinde, sosyal medyada dezenformasyonun engellenmesi böylece hâkimlerin bağımsızlığının sağlanması için yeni bir sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç vardır. Belirtilen bu düzenlemelerin yapılması sadece hâkimlerin bağımsızlığının sağlanması ve böylece mahkemeye erişim hakkı ve hakkaniyete uygun yargılanma için elzemdir. Medenî yargılamaya hâkim olan ilkelerden adil yargılanma hakkına riayet edilmiş olacaktır.