5. 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Sınıf Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


ÇELİK A.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.853-864, 2019 (Peer-Reviewed Journal)