COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi


Bal B., Ateş T., Öztürk H., Çolak Z.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.34-43, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Evaluation of the Relationship Between Perceived Social Support and State Anxiety Levels in Healthcare Workers During the COVID-19 Pandemic Period