Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: Yozgat
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Mahkemesi                : Sorgun 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2021-138 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          :  

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

GİRİŞ

18.Mayıs.2021 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Sorgun  İlçesi, Eymir kasabası, Çomaklı Yaylası Mahallesi sınırları içerisinde Narpuzlu Mevkii de yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu Çomaklı Yaylası Mahallesi sınırları içindeki Narpuzlu mevkii ye ulaşıldığında bilirkişi olarak şahsıma gösterilen yerde, hafif eğimli ve üzerinde çalılık şeklinde bitkilerin bulunduğu bir arazi ile karşılaşıldı. Arazi üzerinde kazılmış herhangi bir çukur vb.’lerine rastlanılmadı.  Arazi üzerinde arkeolojik anlamda değeri olan bir materyale rastlanılmadı. (Seramik (testi) kırıkları, kaya üzerinde herhangi bir kabartma vb.) Arazi çevresinde yapılan araştırmada yaklaşık olarak 300 metre güney yöndeki büyük kaya yapısının güney yönü parçalanarak zemini kazılmış yaklaşık 1 metre derinliğinde ve yaklaşık 2 metre genişliğinde çukura rastlanıldı. (Resim-I,II) Çukur etrafında yapılan araştırmada herhangi bir arkeoloji materyale rastlanılmadı. Bu çukurun en az 1 yıl önce açıldığı doğa şartlarından oluşan erozyon ve yıpranmadan anlaşılmaktadır. Bu kayanın parçalanarak açılan çukurun kaçak kazı çukuru olduğu sonucuna varılmıştır. Bu açılan kaçak kazı çukurunun yaklaşık 100 metre güney yönünde yine benzer şekilde güney yönü parçalanmış (Resim-III, IV) kaya yapısının alt kısmındaki toprak bölüm kazılarak bir kazı çukuru meydana getirilmiştir. (Resim-V)Bu çukurun derinliği yaklaşık 1 metre ve genişliği yaklaşık 1,5 metre civarındadır. Ayrıca Kazılan yerdeki kaya üzerinde karot cihazıyla açılmış iki adet deliğe rastlanıldı. (Resim-VI) Kazılan yer ve çevresi incelendiğinde herhangi bir arkeolojik materyale rastlanılmadı. Buradaki kazının yakın zamanda yapıldığı kazılan toprağın durumundan ve kırılan kaya parçalarından anlaşılmaktadır.    

       

SONUÇ

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

            1.  Davaya konu olan ve şahsıma gösterilen yer ve çevresinde yapılan araştırmada seramik parçası ya da başkaca arkeolojik buluntunun ele geçmemesi bu bölgenin yerleşim yeri ya da arkeolojik bir alan olmadığını göstermektedir.

            2. Davaya konu olan ve şahsıma gösterilen yerde kazılan ya da tahrip edilen herhangi bir yerin olmadığı görülmüştür. 

            3. Sahsıma gösterilen yerin güney tarafındaki 300 metre ve 400 metre uzaklıklardaki kazılan ve kısmen parçalanan kaya yapılarının farklı zaman dilimlerinde kazıldıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca bu kazılan yerlerin arkeolojik bir alan ya da materyal olmadıkları sonucuna varılmıştır. Bu kazılan yerlerin define bulma amaçlı kaçak kazı çukurları olduğu sonucuna varılmıştır.

            4. Tahribattan dolayı herhangi bir koruma tedbirinin alınmasına gerek olmadığı değerlendirilmiştir.

            5. Yozgat Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmede burası arkeolojik bir alan olmadığı öğrenilmiştir.  Ayrıca gerekirse Yozgat Müze Müdürlüğü ile yazışma yapılarak yazılı bir belgenin verilebileceği Müze Müdürlüğünce teyit edilmiştir.

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 01.06.2021

 

           

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

Ek:   6 Adet Fotoğraf