Preoperatif Stentin Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonuçları Üzerine Etkisi


Creative Commons License

ÖZTEKİN Ü., CANİKLİOĞLU M., SARI S., GÜREL A., SELMİ V., IŞIKAY L., ...More

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.89-95, 2020 (Peer-Reviewed Journal)