COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi


Akbulut M.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.491-511, 2022 (Peer-Reviewed Journal)