Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2018

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2018
  • City: Yozgat
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Mahkemesi                : Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2018-63 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          : Abdulbaki BOLAT

                                     Adnan BOLAT

                                     Ali YILDIZ

                                     Battal ÖZTÜRK

                                     Dursun ERCİYAS

                                     Hidayet SÜTÇÜ

                                     Tekin YILDIZ

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

GİRİŞ

24.09.2018 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Saraykent İlçesi, Karapınar Köyü ve Akdağmadeni ilçesi, Umutlu Kasabası sınırları içerisinde Sümbüllük Mevkiinde yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu Sümbüllük mevkiine ulaşıldığında zemini ve çevresi kayalık olan bir alan görüldü. Kayalık alanın çevresinde inceleme ve gözlem yapıldı. Yapılan inceleme de herhangi bir arkeolojik bulguya rastlanılmadı. Kayalık alanda yapılan inceleme ise bir adet kaçak kazı çukuruna(Resim-1) ve Kült’le ilgili olduğu düşünülen kaya zeminin oyularak yapılmış olan bir çukur’a (Resim-2), (İnançları gereği tanrı ve tanrıçalarına hediyeler sunmak amacıyla adak çukuru olarak kullanılmıştır.) ve üç adet kaya mezarı tespit edilmiştir. (Resim-3-4-5) Bunlardan ikisi çok ağır tahrip görmüş ve neredeyse belirsiz hale gelmiştir. (Resim-3-4) Üçüncü kaya mezarı, ise diğer iki mezara göre daha belirgindir. Üçüncü Mezar, ana kayanın oyularak ve düzeltilerek oda şeklinde getirilmesiyle yapılmış olduğu ancak bugün ‘L’ harfi şeklinde ve yaklaşık 1.5 (bir buçuk) metre yüksekliğinde iki duvarının kaldığı görülmüştür. (Resim-5) Bu mezarın kayalık olan zemini kaçak kazıcılarca yarım metre daha kazılarak zemindeki toprak olan bölüme ulaşılmış ve aşağı doğru yaklaşık 5-6 metre kadar kazılmış olduğu görülmüştür. Kazılan bölümün üst kısmı çalılarla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı gözlenmiştir. Kaya mezarının kalan duvarlarında yapılan incelemede L şeklinde kaya duvarlarda oluşan renk farklılığından dolayı mezarın zemini zaman içinde koyu bir renk almış olduğu, sonradan kazılan bölüm ise beyaz renge yakın doğal kaya renginde olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla mezarın zemini ile sonradan kazılan bölüm birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Kaya mezarının sonradan kazılan bölümü üzerinde yapılan incelemede, buranın çok yakın zamanda kazılmadığı, kaya üzerindeki kazma izlerinin yeni olmamasından anlaşılmaktadır.  

Akdağmadeni, Umutlu Beldesi, Sümbüllük Mevkiinde bulunan arkeolojik alan, Kayseri Koruma Kurulunun 11.01.2018 tarih ve 2018/11 rapor sayısıyla Akdağmadeni, Umutlu Beldesi, ‘Arabelen Antik Taş Ocağı’ adıyla 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir.

SONUÇ

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

            1. Kayalık alanın çevresinde yapılan incelemede herhangi arkeolojik buluntunun ele geçmemesi bu bölgenin yerleşim yeri olarak kullanılmadığını göstermektedir.

            2. Kayalık olan bölgede yapılan incelemede birden fazla kaya mezar kalıntılarına rastlanılması buranın antik dönemde bir nekropol (Mezarlık) alanı olarak kullanıldığını göstermektedir.

            3. İki kaya mezarında kırıkların incelenmesinden uzun zaman önce, diğer ikisine göre daha sağlam kalan kaya mezarının da diğer iki mezar gibi onun da uzun zaman önce tahribata uğratıldığı L şeklinde kalan iki kaya duvarının renginin siyahlaşmış olduğundan anlaşılmıştır.

            4. Kısmen iki duvarı sağlam kalan kaya mezarının (Resim-5) zemininin siyahlaşma ile doğal kaya renginin birleştiği yerde bittiğini kaçak kazıcıların bilmemelerinden dolayı kaya zemini kazarak daha aşağılara inmelerinin bir anlamının olmadığı anlaşılmıştır. 

            5. Buranın bir arkeolojik alan olması sebebiyle yapılan kazının kaçak bir kazı ve define aramaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir.

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 12.10.2018

 

           

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

Ek: 5 Adet Fotoğraf