Türkiye de Ekonomik Büyüme ile Bazı Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli Analizi (The Relationship Between Economic Growth And Some Macro Variables in Turkey: Multiple Linear Regression Model Analysis)


Creative Commons License

DENİZ G., KOÇ S.

Journal of Business Research - Turk, vol.11, no.1, pp.101-113, 2019 (Peer-Reviewed Journal)