Covid-19 Döneminde Muhasebe Meslek Mensuplarının Problemleri Üzerine Yozgat İlinde Nitel Bir Araştırma


Ceylan R., Hacıhasanoğlu T.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.3, pp.774-789, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier