ÜÇ BOYUTLU SAĞ DIZ SONLU ELEMANLAR YAPISAL MODELINDE FARKLI TIBIAL EĞIM AÇISI İLE UYGULANAN DIZ PROTEZLERININ ÇEŞITLI FLEKSIYON DERECELERINDE EKLEM ÜZERINDE OLUŞTURDUĞU YÜKÜN İNCELENMESI


Korkmaz M., Arı B., Özer A.

Kemikeklem2021, Muğla, Turkey, 13 - 16 October 2021, pp.54-55

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.54-55
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş-Amaç: Total diz artroplastisinde (TDA), protez yerleştirilirken doğru tibial eğim açısının bulunması ekleme
binen yükü etkilemektedir. Çalışmamızda üç boyutlu sağ diz sonlu elemanlar yapısal modelinde, sagittal düzlemde
0,3,5 ve 7 derece posterior eğim açıları ile uygulanan protezlerde her eğimde diz ekleminin 0-30-60-90 derece
fleksiyonu ile tibial insert ve insertin çentiğine binen yük incelendi. Bu şekilde hangi eğimde ortaya çıkan yükün
en düşük olduğunun ortaya konması amaçlandı.
Gereç-Yöntem: 3 boyutlu 2.5 numara sağ diz katı modeli kullanılarak sonlu elemanlar yapısal modeli
oluşturulmuştur. Bu model, bir hastaya ait femur ve tibia katı modelleri ile SpaceClaim Yazılımı aracılığıyla
birleştirilerek analizlerde kullanılacak modeller elde edilmiştir. PE insert’ in tibia bileşeni üzerindeki açı değişiminin
etkisini incelemek için iki türlü analiz yapılmıştır; belirli sabit fleksiyon açılarındaki statik yüklemelerle yapılan statik
yapısal analizler, ve dizin 0-90 derece arası dönmesi ile dinamik değişen fleksiyon açılarında değişen yüklemeler
için zamana bağlı transient analizler.
Bulgular: 0 ve 30 derecelik modelde tibial inserte en az binen yük 7 derecelik tibial slop açısındayken (sırasıyla
11.6 ve 9.87 mpa), 60 ve 90 derecelik modellerde 5 derecelik tibial slop açısında saptanmıştır (sırasıyla 9.07
ve 11.4 mpa). 0 ve 30 derecelik modellerde 3,5,7 derece tibial slop açılarında, tibial insert çentiğine herhangi
bir basınç oluşmazken, 60 derecelik modelde 0 derece tibial insert slop açısında 0,3,5,7 derecelerin hepsinde
0,153 MPa basınç oluştuğu ve bu basıncın tibial insert çentiğinin tibial insertle birleştiği noktada merkezileştiği
görülmektedir. 90 derecelik modelde yine basıncın tibial insert çentiği ile tibial insert birileşiminde gerçekleştiği
ve en yüksek basıncın 0 derece slop açısında oluştuğu görülmektedir.