Karantina Döneminde Göz Polikliniğine Yapilan Başvurularin Aciliyet Durumlarinin Değerlendirilmesi


Durukan K. F., Aslan Bayhan S., Songur M. S., Bayhan H. A.

TOD 2020 SANAL ULUSAL KONGRESİ VE CANLI CERRAHİ BİLEŞİK TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 9 - 13 December 2020, pp.10-12

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10-12
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Bu çalışmada COVID-19 pandemisi döneminde göz polikliniğine başvuran hastaların
başvuru nedenlerinin aciliyetlerine göre gruplandırılması ve hastaların demografik özellikleri ile
karantina sürecinde alınan kararların hasta başvuru ve tanılarına etkilerinin incelenmesi
amaçlanmaktadır.
YÖNTEM:Bu retrospektif çalışma kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
polikliniğine Ocak 2020-Haziran 2020 tarihleri arasında başvuran ardışık 8069 hasta (0-98 yaş)
değerlendirildi. Katılımcıların demografik özellikleri, polikliniğe başvuru tarihleri ve oftalmolojik
tanıları kaydedildi. Bu tanılar oküler müdahale ihtiyacına göre “acil” (retinal arter tıkanıklığı, kimyasal
yanık, delici göz yaralanması, glokom krizi, üveit), “öncelikli” (korneal abrazyon, hifema, retina
dekolmanı, korneal yabancı cisim, korneal ülser) ve “acil değil” olarak gruplandırıldı. Gruplar
karantina sürecindeki önemli tarihlere göre (Türkiye’de ilk vakanın görülmesi, 65 yaş üstü sokağa
çıkma yasağı gibi) dönemlere ayrılarak karşılaştırıldı.
BULGULAR:Poliklinik başvuruları ilk vakanın görülmesinden önce çoğunlukla kadınlardan (%55),
karantina sürecinde ise erkek hastalardan (%52) oluşmakta idi. Acil, öncelikli ve acil değil gruplarında
olguların sırasıyla ilk vaka öncesi %1.0, %1.4 ve %97.6’nın; 11 Mart-3 Nisan arasında %3.2, % 3.4
ve %93.3’ünün; Nisan ayında (katı karantina) %6.9, %7.4 ve %85.8’nin; Mayıs ayında %4.1, %6.3
ve %89.6’nın; Haziran ayında (normalleşme) ise aynı sırayla %2.1, %3.6, %94.4’ünün yer aldığı
belirlendi. Acil olmayan nedenlerle polikliniğe başvuru oranları Nisan ve Mayıs aylarında 65 yaş üstü
olgularda %73.4 ve %89.0 iken 20-65 yaş arasında aynı sırayla % 89.1 ve %89.7 idi.
TARTIŞMA VE SONUÇ:Karantina sürecinde aciliyet oranları normal poliklinik zamanına göre artmış
ancak karantina uzadıkça göz hastalıkları polikliniğine yapılan başvuruların aciliyet oranlarında
azalma izlenmiştir. Yasaklara rağmen yaşlı hastaların acil olmayan nedenlerle poliklinik başvuruları
yüksek oranlarda seyretmiştir.