BIST Ana Metal Sanayi Endeksinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi Tabanlı PROMETHEE Yöntemiyle Ölçülmesi: 2014-2018 Dönemi


KORKMAZ K., ÖZTEL A.

Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Firmaların ağır rekabet ortamında sürdürülebilir bir başarı göstermeleri performanslarıyla gösteriler. Bu bağlamda ülkedeki ekonomik sanayide ve dünya ekonomisinde öncül olan metal sanayi sektöründe yer alan performans açısından önemli. Bu araştırma'a (BİST) konte olmuş yedi metal sanayinin performansının performansı ağırlarılı 2014-2018 (2014-2018) şansını karşılaştırmalı olarak analiz yapacaklar. Finansal performans olarak gösterge olarak ve gelir tablolarından eski temel kullanıma yönelik kullanım için, Ç.KKV yöntem olarak PROMETHEE yöntemi kullanılmıştır. Kriter ağırlıkları ise Entropi yöntemiyle olmaz. Araştırmanın sonuçlarına göre performans değerlendirmeleri hakkında bilgiler hakkında incelemeler. Öz Kaynaklılığı ve Net Sermayesi Devir Hızı çalışan Entropi yöntemiyle en çok çalışma olarak gösterirler. PROMETHEE yöntemiyle yapılan performanslarında ortalama olarak EREGL ve ERBOS en başarılı firmalar olmuştur. CEMAS ise tüm sistem boyunca en küçük genel şirket olarak tespit edilmiştir.