Az gelişmiş Bir Destinasyonda Yerel Halkın Turizme Yönelik Desteği: Yozgat Örneği


Atsız O.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.32, no.2, pp.1-20, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-20

Abstract

Bu çalışmanın amacı, turizm açısından az gelişmiş bir destinasyonda yerel halkın turizme yönelik desteğini incelemektir. Bu kapsamda, yerel halkın turizmle ilgili algıladığı olumlu ve olumsuz etkiler, genel yaşam kalitesi, topluluğa bağlılık ve turizme destek değişkenleri arasındaki ilişkiyi ölçebilmek için yapısal bir model ortaya koyulmuştur. Bu doğrultuda, Yozgat ilinde ikamet eden 457 kişiden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Kısmi en küçük kareler tabanlı yapısal eşitlik modellemesi sonucu ortaya çıkan araştırma bulgularına göre, turizmin algılanan olumlu etkilerinin turizme desteği olumlu yönde etkilediği; algılanan olumsuz etkilerin ise turizme desteği olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Bununla beraber, turizm geliştiğinde algılanan olumlu etkilerin yerel halkın yaşam kalitesini etkileyeceği ortaya koyulmuştur. Ayrıca, yerel halkın yaşam kalitesinin etkileneceği algısı da turizme desteği etkilemektedir. Son olarak, yerel halkın topluluğa bağlı olma düzeyi, turizmin algılanan olumlu etkilerini ve yerel halkın turizme desteğini etkilemektedir.

Bu çalışmanın amacı, turizm açısından az gelişmiş bir destinasyonda yerel halkın turizme yönelik desteğini incelemektir. Bu kapsamda, yerel halkın turizmle ilgili algıladığı olumlu ve olumsuz etkiler, genel yaşam kalitesi, topluluğa bağlılık ve turizme destek değişkenleri arasındaki ilişkiyi ölçebilmek için yapısal bir model ortaya koyulmuştur. Bu doğrultuda, Yozgat ilinde ikamet eden 457 kişiden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Kısmi en küçük kareler tabanlı yapısal eşitlik modellemesi sonucu ortaya çıkan araştırma bulgularına göre, turizmin algılanan olumlu etkilerinin turizme desteği olumlu yönde etkilediği; algılanan olumsuz etkilerin ise turizme desteği olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Bununla beraber, turizm geliştiğinde algılanan olumlu etkilerin yerel halkın yaşam kalitesini etkileyeceği ortaya koyulmuştur. Ayrıca, yerel halkın yaşam kalitesinin etkileneceği algısı da turizme desteği etkilemektedir. Son olarak, yerel halkın topluluğa bağlı olma düzeyi, turizmin algılanan olumlu etkilerini ve yerel halkın turizme desteğini etkilemektedir.