İNFODEMİDE DİJİTAL ORTAMDA SAĞLIK BİLGİSİ EDİNME DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ


ÖZDEMİR B. A., ÖZER Y. C., ÇAKMAK R.

Black Sea Journal of Public and Social Science, vol.6, no.2, pp.73-78, 2023 (Peer-Reviewed Journal)