ENGELLİLERİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA VE TÜRK TELEKOM ERİŞİLEBİLİR YAŞAM MOBİL UYGULAMASI ÖRNEĞİ


Tunçer H.

EGE 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İzmir, Turkey, 24 - 25 December 2022, pp.1293-1305

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1293-1305
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Engelliler bireysel farklılıkları olan, kendilerine ve bulundukları topluma fayda sağlayabilmek için sağlıklı bireylerin bakımına gereksinim duyan kişilerdir. Bu bireyler toplumun gelişmişlik yapısı ile ilgili olmamakla beraber tüm toplumlarda bulunmaktadır. Engellilerin sağlıklı her birey gibi öğrenme, eğlenme ve sosyalleşme gibi etkinliklerde rol alma hakları bulunmaktadır. Fakat bazı bireylerin tutumu ve fiziki çevrenin yapısı engellilerin toplumda etkin rol almalarına engel olmaktadır.  Bu araştırma kapsamında engellilerin her birey gibi varlıklarını sürdürmelerinin bir hak olduğunu vurgulayarak karşılaştıkları problemlere yönelik toplumda farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda ilk olarak geniş literatür taraması yapılarak engellilerin toplumda karşılaştıkları problemler açıklanmıştır. Daha sonra mobil uygulama tanımlanarak Türk Telekom’un engelliler için kullanıma sunduğu Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması incelenmiş ve bu bağlamda değerlendirmede bulunarak araştırma sonuçlandırılmıştır.