Uyku Apne Sendromu olan Hastalarda Kardiyovasküler Hastalığın Bir Göstergesi olan Aortik Sertliğin Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi


SARIKAYA S., ŞAHİN Ş., AKYOL L., AKTAŞ T., İNTEPE Y. S., börekçi e., ...More

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.4, no.13, pp.15-20, 2013 (Peer-Reviewed Journal)