Performance of Some European Hemp (Cannabis sativaL.) Varieties in Terms of Yield Criteria


Yılmaz G., Yazici L., Yıldırım C., Koçer T., Uskutoğlu T.

MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.7-15, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5281/zenodo.760345
  • Journal Name: MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Root Indexing
  • Page Numbers: pp.7-15
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out to determine some yield and yield characteristics of hemp varieties. The research was carried out in the experimental area of Yozgat Bozok University in 2020 and 2021. Fedora 17, Ferimon, Futura 75, Santhica 27, Finola and USO 31 cannabis varieties were used as plant material in the study. The experiment was carried out according to the Random Blocks Trial Design with 3 replications. In the study, plant height, technical stem length, stem diameter, biomass yield, dry stem yield, fiber yield and seed yield were investigated. Significant differences were found between genotypes in the characteristics examined, and according to the average results of the two years, plant height values were 84.25-175.22 cm, technical stem length 60.85-123.75 cm, stem diameter 6.35-8.92 mm, biomass yield 7916.6-18833.3 kg ha-1, dry the stem yield was determined as 1326.8-5988.0 kg ha-1, the fiber yield as 354.8-2052.1 kg ha-1, the seed yield as 1309.0-2178.6 kg ha-1. As a result, better results were obtained for Futura 75 and Santhica 27 for fiber yield, and Fedora 17 and Ferimon for seed yield in Yozgat ecological conditions.Bu çalışma kenevir çeşitlerinin bazı verim ve verim özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2020 ve 2021 yıllarında Yozgat Bozok Üniversitesi deneme alanında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bitki materyali olarak Fedora 17, Ferimon, Futura75, Santhica 27, Finola ve USO 31 kenevir çeşitleri kullanılmıştır. Deneme Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada bitki boyu, teknik sap uzunluğu, gövde çapı, biyolojik kütle verimi, kuru sap verimi, lif verimi ve tohum verimi incelenmiştir. İncelenen özelliklerde çeşitler arasında önemli farklılıklar tespit edilmiş olup, iki yılın ortalama sonuçlarına göre bitki boyu değerleri 84.25-175.22 cm, teknik sap uzunluğu 60.85-123.75 cm, sap çapı 6.35-8.92 mm, biyolojikkütle verimi 7916.6-18833.3 kgha-1, kuru sap verimi 1326.8-5988.0 kgha-1, lif verimi 354.8-2052.1 kgha-1, tohum verimi 1309.0-2178.6 kgha-1olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak Yozgat ekolojik koşullarında lif verimi açısından Futura 75 ve Santhica 27,tohum verimi için Fedora 17 ve Ferimon çeşitlerinde daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Bu çalışma kenevir çeşitlerinin bazı verim ve verim özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2020 ve 2021 yıllarında Yozgat Bozok Üniversitesi deneme alanında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bitki materyali olarak Fedora 17, Ferimon, Futura75, Santhica 27, Finola ve USO 31 kenevir çeşitleri kullanılmıştır. Deneme Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada bitki boyu, teknik sap uzunluğu, gövde çapı, biyolojik kütle verimi, kuru sap verimi, lif verimi ve tohum verimi incelenmiştir. İncelenen özelliklerde çeşitler arasında önemli farklılıklar tespit edilmiş olup, iki yılın ortalama sonuçlarına göre bitki boyu değerleri 84.25-175.22 cm, teknik sap uzunluğu 60.85-123.75 cm, sap çapı 6.35-8.92 mm, biyolojikkütle verimi 7916.6-18833.3 kgha-1, kuru sap verimi 1326.8-5988.0 kgha-1, lif verimi 354.8-2052.1 kgha-1, tohum verimi 1309.0-2178.6 kgha-1olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak Yozgat ekolojik koşullarında lif verimi açısından Futura 75 ve Santhica 27,tohum verimi için Fedora 17 ve Ferimon çeşitlerinde daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.