Soğuk Savaş Dönemi Güvenlik Kaygıları Üzerine Gözlemler ve Tartışmalar


Gül S.

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.31, pp.430-444, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 31
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.430-444
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

After World War II (1939-1945) a bipolar world order emerged under the leaderships of the United States and the Soviet Union. The postwar period was later called as the Cold War Era that witnessed a great tension between the Western and Eastern blocs. Both sides abstained from a direct war and generally competed in such fields as military, political, economic, cultural, and so on. Although avoiding from military interventions was the main principle, the continuous hostility between two nuclear superpowers inevitably forced them to consider military options. In this point, security question became a vital subject between the United States and the Soviet Union, and deeply influenced the shaping of characteristics of two powers’ relations. It was foreseen that the security concerns based on nuclear threat would come to an end with the collapse of the Soviet Union and with the end of the Cold War. However, the expansion of NATO to the Eastern Europe and Baltic region, and possibility of new member’s admission to NATO, including Ukraine, in one hand, Russia’s efforts to be a superpower in the world politics, on the other hand, revealed that the security concerns have not completely disappeared with the end of the Cold War. Thus, revisiting some discussions on the security concerns during the Cold War, and bringing them to the attention of academic world would be stimulating. This article will focus on some fundamental discussions on the security concerns during the Cold War. Firstly, the formation of the US national security understanding, and the role of National Security Council Report 68 (NSC-68) in shaping of the US security concept during the Cold War will be explained. Secondly, the role of nuclear deterrence in the establishment of national security concept will be discussed. Finally, the concept of ‘security dilemma’ and the opinions of Robert Jervis on security dilemma will be evaluated.

 

Keywords: National Security, Deterrence, Cold War, Nuclear Threat, Security Dilemma 

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği liderliğinde iki kutuplu bir dünya düzeni ortaya çıktı. ABD liderliğindeki Batı Bloku ve SSCB liderliğindeki Doğu Bloku arasındaki düşmanca ilişkiler Soğuk Savaş olarak tanımlandı. İki tarafın direkt askeri çatışmadan kaçındığı bu dönemde askeri, siyasi, ekonomik, kültürel vb. alanlarda büyük bir rekabet yaşandı. Her ne kadar sıcak çatışmadan uzak durmak temel prensip olsa da nükleer silahlara sahip iki büyük gücün düşmanlığı askeri seçeneklerin her zaman masada olmasını kaçınılmaz hale getirdi. Bu noktada güvenlik sorunu hem ABD hem de SSCB için hayati bir konu haline geldi ve Soğuk Savaş döneminde devletler arası ilişkilerin karakterinin şekillenmesinde etkili oldu. SSCB’nin dağılması ve Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle nükleer tehdit temelli güvenlik kaygılarının sona ereceği öngörülüyordu. Ancak bir yanda NATO’nun Doğu Avrupa ve Baltık bölgesindeki genişlemesi ve Ukrayna dahil yeni ülkelerin katılma olasılığı diğer tarafta Rusya Federasyonu’nun dünya siyasetinde yeniden süper güç olma çabaları güvenlik sorunlarının Soğuk Savaş ile kapanmadığını gösterdi. Bu çerçevede, Soğuk Savaş dönemine dair bazı konuların akademik camianın dikkatine yeniden sunulması faydalı olacaktır. Bu makale Soğuk Savaş döneminde güvenlik sorununa dair bazı temel tartışmaları ele alacaktır. Öncelikle, ABD’nin Soğuk Savaş dönemi ulusal güvenlik anlayışının şekillenme süreci ve bu süreçte hazırlanan National Security Council Report 68’in (NSC-68) önemi açıklanacaktır. Sonrasında nükleer caydırıcılık kavramı ve bunun Soğuk Savaş döneminde ulusal güvenliğin sağlanmasındaki rolü tartışılacaktır. Son olarak da “güvenlik ikilemi” kavramı üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede, özellikle Robert Jervis’in güvenlik ikilemine dair görüşleri değerlendirilecektir.

 

Anahtar Kelimeler: Ulusal Güvenlik, Caydırıcılık, Soğuk Savaş, Nükleer Tehdit, Güvenlik İkilemi.