Bir Edebî Tenkit Örneği Olarak Selim İleri’xxnin ”Seni Çok Özledim” adlı eseri


Creative Commons License

ÇAPAN ÖZDEMİR F.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.2020, no.7, pp.104-111, 2020 (Peer-Reviewed Journal)