Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: Yozgat

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Mahkemesi                : Sorgun 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2021-83 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          :  

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

GİRİŞ

07.Haziran.2021 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Sorgun  İlçesi, Halilfakılı köyü sınırları içerisinde Tırazlar Mevkii de yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu Halilfakılı Köyü sınırları içindeki Tırazlar mevkii ye ulaşıldığında bilirkişi olarak şahsıma gösterilen yerde, bir tepenin düzleşmiş eteklerinde hafif eğimli bir arazi ile karşılaşıldı. Arazi üzerinde kazılmış ikisi yanyana(resim-I,II), diğeri yaklaşık 75 metre doğu yönünde bir tane daha kazılmış çukur (Resim-V) olmak üzere üç adet çukura rastlanıldı. Yanyana kazılmış iki çukurun çevresinde yapılan araştırmada arkeolojik anlamda değeri olan seramik (testi) ve tavan kiremit kırıklarına (Resim-VI, VII, VIII, IX)rastlanıldı.  Bu kazılan çukurların güney ve güney batı taraflarındaki tepe yönündeki eğimli arazide seramik parçalarına rastlanılmadı. Yanyana kazılmış çukurların hemen kuzey yönünde greyderle açılmış toprak yolun üzerinde de az miktarda da olsa seramik parçalarına rastlanıldı. Kuzey Güney doğrultulu yanyana kazılmış çukurlardan güney yönündeki büyük çukurun en derin yeri yaklaşık 2metre ve yaklaşık 4x3 metre (Resim-III) genişliğindedir. Çukur içine girilerek yapılan araştırmada kırık bir çatı kiremitine ve az sayıda kırık seramik parçalarına rastlanılmıştır. Çatı kiremitinin ve diğer seramik kırıklarının buraya dışarıdan atıldığı, çukur içerisinde orijinal olarak (in situ) olmadığı sonucuna varılmıştır. Kuzey taraftaki daha küçük olan çukur incelendiğinde en derin yeri yaklaşık 1 metre civarında ve yaklaşık 2x2 boyutlarındadır.(Resim-IV) İçine girip incelendiğinde arkeolojik anlamda bir buluntuya rastlanılmamıştır. Her iki çukurunda yeni (en geç yaklaşık 5-6 ay kadar önce) kazıldığı toprak yapısından anlaşılmaktadır. Yaklaşık 75 metre doğu yönündeki kazılan çukur incelendiğinde bu çukurun en az iki-üç yıl önce kazıldığı bitki örtüsünden anlaşılmaktadır. Çevresinde yapılan araştırmada az sayıda seramik parçalarına rastlanılmıştır. Seramik parçalarına özellikle greyderle açılan toprak yolun üzerinde ve kuzey yöndeki tarlada da rastlanılmıştır. Yapılan araştırmada mimari parçalara rastlanılmamıştır. Çatı kiremitlerinin olması fakat mimari parçalara rastlanılmamasından dolayı kazı yapılan yerde ya da yakın çevresinde ne tür bir arkeolojik yapının olabileceği ile ilgili (ev, tapınak, mezar vb.) ele geçen kanıtların yetersizliğinden dolayı herhangi bir düşünce oluşmamıştır.

       

SONUÇ

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

            1.  Davaya konu olan ve şahsıma gösterilen yer ve çevresinde yapılan araştırmada seramik parçası ya da başkaca arkeolojik buluntunun ele geçmesi bu bölgenin yerleşim yeri ya da arkeolojik bir alan olduğunu göstermektedir.

            2. Yanyana olan iki çukurun yeni açıldıkları anlaşılmakta fakat içinde ele geçen çatı kiremiti ve az sayıdaki seramik parçasının buraya sonradan atıldığı sonucuna varılmıştır.

            3. Bu kazılan yerlerin çevresinde ele geçen seramik buluntulardan dolayı burada yapılan kazının define bulma amaçlı olduğu sonucuna varılmıştır.

            4. Tahribattan dolayı kazılan yerlerin doldurulmasının emniyet açısından uygun olduğu değerlendirilmiştir.

            5. Yozgat Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmede buranın intepe Nekropol alanı olarak tescil edildiğine dair Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı öğrenilmiş ve ekte sunulmuştur.  

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 23.06.2021

 

           

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

Ek-A: 9 Adet Fotoğraf

Ek-B: Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu karar Raporu