Kahyaköy (Yerköy-Yozgat) Polimetal Cevherleşmesinin Maden Mikroskobik Özellikleri: TÜRKİYE


Creative Commons License

Öksüz N., Koçak İ., Kemaldar O. İ.

Electronic Letters on Science and Engineering, vol.17, no.2, pp.151-164, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Electronic Letters on Science and Engineering
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.151-164
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışma alanı, Yozgat ilinin 30km Güneybatısı, Yerköy ilçesinin 10 km Güneydoğusu ve Kahyaköy

mahallesinin 2km Güneybatısında bulunmaktadır. Polimetal cevherleşmesi Orta Anadolu kristalen kompleksi

içerisinde yer alan Orta Anadolu Granitoidlerindeki monzogranit içerisinde gözlenmektedir. Cevherleşme Orta

Anadolu Granitoidlerini intrüzif olarak kesen Geç Kretase-Erken-Paloesen yaşlı Kötüdağ Volkanitinin getirdiği

hidrotermal akışlara bağlı olarak oluşmuştur. Bu çalışmada cevher örneklerinde yapılan parlak kesitler incelenmiş,

yatağın cevher parajenezi, yapısal-dokusal özellikleri belirlenmiştir. Cevherleşme manyetit, hematit, götit, kalkopirit,

kovellin, bornit, malahit, azurit, fahlerz içeren polimetalik bir karakter sergilemektedir. Cevherleşmede hem birincil

hem de alterasyon ürünü oluşumlar belirlenmiştir. Kalkopiritin ve kovellinin götit tarafından ornatıldığı ve manyetitin

de hematite dönüştüğü saptanmıştır. Bu durum cevherleşmenin birkaç evreden oluştuğu şeklinde yorumlanmıştır. Geç

Kretase-Erken-Paloesen döneminde yaşanan volkanizma birincil cevherleşmeyi oluşturmuştur. Daha sonra gelen

hidrotermal ve meteorik sular ise ikincil minerallerin oluşmasına ya da var olan minerallerin değişimine neden

olmuştur.