Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2019

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2019
  • City: Yozgat

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Mahkemesi                : Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     :  

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          :  

                                      

                                      

                                      

                                    

                                    

                                    

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

GİRİŞ

12.11.2019 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Saraykent İlçesi, Benli Köyüne Karalık(Dağ tarla) mevki (104 ada ve 1 parsel) içinde yer alan tepelik alana ulaşıldı.  Tepe üzerindeki tümülüs olarak tabir edilen yerde yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu mevkiye ulaşıldığında, tümülüs olarak tabir edilen yerin etrafı sık olmayan meşe ağaçlarıyla çevrili olduğu görülmüştür. (Resim-1) Çevrede yapılan araştırmada herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmamıştır. Fakat az sayıda ve farklı büyüklükte ve derinlikte çukurların kazılmış (Resim-II-III) olduğu görülmüştür. Tümülüs olarak tabir edilen yere gelindiğinde Doğu-Batı doğrultusunda bir uçtan diğer uca doğru derin bir şekilde kazıldığı gözlemlenmiştir. (Resim:IV) Kazılan yerin ortasında batı yönünde ana kaya olduğu ve bu ana kayanın üst kısmı yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 2.5(iki buçuk) metre derinliğinde kazıldığı ve kazılan yerin aşağı doğru iki insanın aynı anda çalışabileceği genişlikte kazılmaya devam edildiği görülmüştür. (Resim:V)

Yozgat ili Saraykent İlçesi, Benli Köyü Karalık mevkiinde bulunan yerin arkeolojik bir sit alanı olmadığını Yozgat Müze Müdürlüğü 2018/272 sayılı yazısı belirtmiştir. Fakat Arkeolojik sit alanı olarak da ilan edilmesi için bağlı bulunduğu Kayseri koruma kuruluna bildirileceği aynı raporda belirtilmiştir.      

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

            1. Tümülüs olarak tabir edilen yerin, arkeolojik alanlardan birisi olan bir tümülüs olduğu anlaşılmaktadır. Tümülüsün çevresinde ve üzerinde kazılar yapıldığı ve özellikle tümülüsün üzerindeki kazıdan dolayı tahribat boyutunun oldukça büyük olduğu gözlenmiştir.  Tümülüs etrafında ve kazılan iç kısmında yapılan incelemede tümülüs altındaki mezar odasına ulaşıldığına dair herhangi bir arkeolojik malzeme gözlenmemiştir. Dolayısıyla tümülüsün kazılan bölümünün zemininde bulunan ana kaya üzerinde yapılan kazının bir anlamının olmadığı sonucuna varılmıştır.

            2.  Tümülüs çevresinde başkaca herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmamış olması buranın sadece bir tümülüs’ün olduğunu, başkaca bir yerleşmenin olmadığını göstermektedir.

            3. Her ne kadar tümülüs ağır tahrip görmüş olsa da yapılış amacı olan altındaki mezarı korumaya devam ettiği dolayısıyla tümülüs’ün tekrar eski haline getirilerek koruma altına alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

4. Tümülüs’ün, her ne kadar tescil edilmemiş olsa da bir arkeolojik alan olması sebebiyle yapılan kazıların kaçak ve define aramaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir.

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 09.12.2019

 

           

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

Ek: 5 Adet Fotoğraf