Türkiye Azerbaycan Belediye Yönetimlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi


Arıtürk M. , Negiz N.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi/Geybulla Ramazanoğlu Özel Sayısı, vol.23, pp.867-886, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi/Geybulla Ramazanoğlu Özel Sayısı
  • Page Numbers: pp.867-886

Abstract

ÖZ

Türkiye Cumhuriyeti belediye yapılarının oluşturulması açısından Azerbaycan Cumhuriyeti’ne göre

oldukça köklü bir tarihe sahiptir ve bu tecrübenin bir gereği olarak belediye yönetimlerinin

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne nazaran daha güçlü yapılar olduğu aşikârdır. Azerbaycan 1991 yılında

Sovyet Rusya’nın dağılmasının ardından bahsi geçen bölgede bağımsızlığını kazanmış ülkeler

arasında göreceli olarak en gelişmiş ülkelerden birisidir. Buna rağmen siyasal yönetim geleneği ve

demokratikleşme süreçleri bakımından, belediyelerdeki yönetim modeli açısından, yeni kurulan bir

ülke olması ve gerek sosyal gerek siyasal buhranlarla mücadelesi sonucunda Türkiye’ye nazaran

daha az gelişmiş bir ülke modeli çizmektedir. Belediye yapılarının işlevselliği açısından da bu söylem

doğruluk payı barındırsa da belediye yasaları ve mevzuat açısından Türkiye’ye göre daha bağımsız

belediyeler öngördüğü söylenebilmektedir