İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Gökkaya D., İzgüden D., Erdem R.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.99-120, 2018 (Peer-Reviewed Journal)